"เตือนภัยการเกษตร" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ *ผักบุ้งจีน*ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคราสนิมขาว(เชื้อรา Albugo ipomoea-panduratae)
*เตือนภัยเกษตรกรเกี่ยวกับการเลือกซื้อปุ๋ย ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น!!!*

จากผลงานวิจัยสู่ไร่นา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน

รายการร่วมแรงร่วมใจ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ช่วงวิชาการเกษตรก้าวไกล ติดตามการสัมภาษณ์เรื่อง จากผลงานวิจัยสู่ไร่นา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน กับคุณปิยะนันท์ ไวมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ สวพ.4 อุบลราชธานี