ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ “ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 12

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ” ณ กลุ่มวิสาหกิชชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส

Read more

ให้ความรู้ คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส

เมื่อวันที่ 9-12 กรก

Read more