เฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm

หนอนกระทู้ Fall Armyworm ในข้าวโพด

   

หนอนกระทู้ Fall armyworm (Spodoptera frugiperda J.E. Smith)

            เป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง และพืชผัก

       พบกระจายอยู่ทั่วไปในทวีปอเมริกา ระบาดสู่แอฟริกาในปี 2559 และเมื่อปี 2561 มีรายงานการระบาดในอินเดีย

          วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ Fall armyworm ใช้เวลา 30-40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 100-200 ฟอง มีขนปกคลุมไข่ ผีเสื้อเพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน  หนอนมี 6 วัย ระยะหนอน 14-22 วัน หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาว 3.2-4.0 เซนติเมตร จะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้  ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย มีชีวิต 10-21 วัน  ตัวเต็มวัยบินได้ไกล เฉลี่ย 100 กิโลเมตร ต่อคืน

          ผีเสื้อหนอนกระทู้ Fall Armyworm เริ่มวางไข่บนต้นข้าวโพด ตั้งแต่ข้าวโพดงอก อายุประมาณ 4-5 วัน โดยพบกลุ่มไข่ทั้งด้านบนใบ ใต้ใบ และที่โคนต้น  หลังจากฟักจากไข่ หนอนขนาดเล็กจะรวมกลุ่มกัดกินผิวใบ เห็นเป็นรอยทำลายสีขาวที่ผิวใบเมื่อข้าวโพดอายุ 7-8 วัน (11-12 วันหลังปลูก) ลักษณะเป็นจุดหรือเป็นแถบสีขาว หนอนตัวเล็กสร้างใยห้อยตัว  สามารถปลิวไปข้าวโพดต้นอื่นโดยลม ระยะต่อมาหนอนจะเข้าไปกัดกินในใบยอดที่ยังไม่คลี่ หนอนวัย 3-6 เป็นระยะที่ทำความเสียหายมาก โดยกัดกินใบ เจาะกัดกินยอดข้าวโพด กัดเกสรตัวผู้ ไหม ระยะหลังออกดอก หนอนย้ายไปทำลายที่ฝัก เจาะเปลือกหุ้มฝักเข้าไปกัดกินภายในฝัก

          ในข้าวโพด พบว่าผีเสื้อหนอนกระทู้ Fall Armyworm มาวางไข่บนใบข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันกำจัด

        เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด จึงควรหมั่นสำรวจแปลงหลังจากข้าวโพดงอก สังเกตกลุ่มไข่ และรอยทำลายสีขาวที่ผิวใบ  เมื่อพบต้นถูกทำลาย 20 เปอร์เซนต์  ป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สายด่วนเฝ้าระวังหนอนกระทู้  Fall Armyworm กรมวิชาการเกษตร โทร. 061 4152517

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร