พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางรตินุช อุตรพงศ์ นักวิชาการปฎิบัติการ นำคณะข้าราชการ และพนักงานในหน่วยงานเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญโดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ