ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญร่วมจัดรายการวิทยุในรายการร่วมแรง ร่วมใจ ทางสถานีวิทยุ มก. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “จากผลงานวิจัยสู่ไร่นา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน”

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางปิยะนันท์ ไวมาลา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดรายการวิทยุในรายการร่วมแรง ร่วมใจ ทางสถานีวิทยุ มก. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “จากผลงานวิจัยสู่ไร่นา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาอินทรีย์ ไปสู่การแปรรูปเป็นวุ้นเส้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านนาผาง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ท่านใดสนใจรายละเอียดด้านวิชาการเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 045-525756-7 ในวันและเวลาราชการ ส่วนท่านที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น หรืออยากไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ติดต่อได้ที่ คุณบนนภา บุญประกอบ 087-2624748