ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ร่วมจัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงเกษตรฯ พบเกษตรกร”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมคิด จังอินทร์ หัวหน้างาน พรบ. ร่วมจัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงเกษตรฯ พบเกษตรกร” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ คลื่นความถี่ 103.25 MHz. ในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.2562 เวลา 09.10-10.10 น. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 3 สาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย หากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 045-525756-7 ในวันและเวลาราชการ