ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม MEETING ROOM ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงานให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ”มาตรการ 3 สาร” โดยจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อประสานการทำงานให้เกิดประโยชน์ และเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภัทรานิษฐ์ ภาพ/ข่าว