ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ “ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 18.00 น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางรตินุช อุตรพงศ์ นักวิชาการปฎิบัติการ นำคณะข้าราชการ และพนักงานในหน่วยงาน “ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ