โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมศูนย์ฯ ที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้ ได้แก่ การให้คำแนะนำการเลือกซื้อปุ๋ย การผสมปุ๋ยใช้เอง การเพาะขยายแหนแดง การทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ การขอขึ้นทะเบียน GAP พืชอินทรีย์ บริการให้คำแนะนำการปลูกพริกเรื่องโรคแมลง แจกตัวอย่างแม่ปุ๋ย แหนแดงจำนวน 100 กก. และเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะคางกบ มะเขือยาวพิจิตร1 มะเขือพันธุ์พิจิตร1 ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามารับบริการจาก ศูนย์จำนวน 173 ราย