ศวพ.อำนาจเจริญ นำทีมสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ นำทีมโดย นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ออกสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

  

  

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร