พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางปิยะนันท์ ไวมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระราชกรุณาธิคุณ
ในโอกาสนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทาน (จำนวน ๔,๔๙๘ ชุด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และได้มอบสิ่งของพระราชทานรวมทั้งลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ