จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชลธี  นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี       ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP” ณ โตโยต้าจันทบุรี โชว์รูมสำนักงานใหญ่ (คลองนารายณ์)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP

อบรมสารวัตรเกษตรอาสา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมสารวัตรเกษตรอาสา

เจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือสหพัฒน์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากบริษัทไลอ้อนและบริษัทคิวพีในเครือสหพัฒน์ และกลุ่ม Young Smart Farmers เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปลูกเมล่อนในระบบอินทรีย์ ของศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือสหพัฒน์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ

อบรม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”

31 มกราคม 2562 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” ให้แก่เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร จำนวณ 50 คน ณ หมู่บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายสาโรจน์ ถันจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจันทบุรี ร่วมบรรยายเรื่อง “การเพาะเห็ดในขอนไม้”

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”

อบรม “เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์”

31 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรม “เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์” ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรม “เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์”

ฟิลด์เดย์ ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดตราด

25 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) และบริการกการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตจใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอตำบลท่ากุ่ม (ตชด.ท่ากุ่ม) หมู่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ฟิลด์เดย์ ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ฟิลด์เดย์ ศพก.คลองใหญ่

24 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) และบริการกการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตจใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ (บ้านนายสงคราม พุธรา หมู่ 6 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ฟิลด์เดย์ ศพก.คลองใหญ่

จัดฝึกอบรมเกษตรกร ศพก.เกาะกูด

22 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตพืชอินทรีย์ ให้เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะกูด จำนวน 58 คน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดฝึกอบรมเกษตรกร ศพก.เกาะกูด

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ

18 มกราคม 2562 คณะสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีและศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ

เจ้าหน้าที่จาก สวพ.7 เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ

17 มกราคม 2562 ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่จาก สวพ.7 เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ