วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมเปิดงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 2  ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิผื อ.ปะทิว จ.ชุมพร


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเกษตรกรในโครงการเกษตรอาสา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


                 วันที่ 17 มกราคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอบรมเกษตรอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 ราย เรื่องการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ณ สำนักงานเกษตรจังประจวบคีรีขันธ์