ตรวจรับรองแปลง GAP พืช ณ ศาลาหมู่บ้านน้านน้ำฉา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย นางสาวอิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  นางโสภิดา ถนอมชนม์     นักวิชาการเกษตร  และนางสาวอรพรรณ ใยบัวทอง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ตรวจรับรองแปลง GAP พืช ณ ศาลาหมู่บ้านน้านน้ำฉา

แนะนำเกษตรกรผู้สมัคร GAP พืช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้  นายสายชล ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานการเกษตร  และ นายอยุทธ แสงจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร ให้ความรู้แนะนำเกษตรกรผู้สมัคร GAP พืช ณ.ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน แนะนำเกษตรกรผู้สมัคร GAP พืช

ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายวีรพันธ์ ใยบัวทอง เจ้าพนักงานการเกษตร และ นายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช

ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  และ นางโสภิดา ถนอมชนม์ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช

ปฏิบัติงานลงพื้นที่แปลงมะพร้าวที่มีการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว และแจกจ่ายแตนเบียนฯ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยน.ส. ฐิตาภรณ์ สังข์กล่ำ ตำแหน่งจ้างเหมาฯจัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ และนายสมพงษ์ พิมพ์สอาด ตำแหน่งคนงานฯปฏิบัติหน้าที่พขร. ปฏิบัติงานลงพื้นที่แปลงมะพร้าวที่มีการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว และแจกจ่ายแตนเบียนฯ ณ แปลงมะพร้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต. บางมะพร้าว และ        ต.นาพญา อ. หลังสวน จ.ชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ปฏิบัติงานลงพื้นที่แปลงมะพร้าวที่มีการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว และแจกจ่ายแตนเบียนฯ

จัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามแยกบ้านสวน ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้  นายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร  และ  นายวีรพันธ์ ใยบัวทอง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามแยกบ้านสวน ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามแยกบ้านสวน ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่สปก. ณ บ้านห้วยเกรียบ ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร  และนายวีรพันธ์ ใยบัวทอง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่สปก. เรื่องการรับรองมาตรฐาน GAP พืชและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ บ้านห้วยเกรียบ ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่สปก. ณ บ้านห้วยเกรียบ ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศแก่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จฯ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้  นายสายชล ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานการเกษตร นายมีศักดิ์ เพชรยังพูล คนงานทดลองการเกษตร นายพีรศักดิ์ ภักดีเสนา จ้างเหมาบริการฯ  ซ่อมแซมและบำรุงรักษา และนายปรินทร์ มณีแดง จ้างเหมาบริการฯ ขับรถยนต์  ปฏิบัติงานมอบและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศแก่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จฯ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน มอบและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศแก่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จฯ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดนิทรรศการงานสัมมนารณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพและเปิดฤดูกาลผลไม้ จ.ชุมพร

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.วรรณา จันทร์วิเชียร นักวิทยาศาสตร์ และ น.ส.กนกพร ธรรมวิจิตรกุล จ้างเหมาบริการผู่ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนารณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพและเปิดฤดูกาลผลไม้จ.ชุมพร ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนียบูทิค อ.เมือง จ.ชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดนิทรรศการงานสัมมนารณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพและเปิดฤดูกาลผลไม้ จ.ชุมพร

ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24-25 มิ.ย. 62 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา อาจนาฝาย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร น.ส. ฐิตาภรณ์ สังข์กล่ำ ตำแหน่ง จ้างเหมาฯ จัดเก็บบันทึกข้อมูล และนายจินดา แพ่งอินทร์ ตำแหน่งคนงานฯปฏิบัติหน้าที่ พขร. ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง  ณ ศาลาหมู่ 6 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี  ศาลาหมู่ 5 ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด  ศาลาหมู่ 7 ต. ปราณบุรี อ. ปราณบุรี และ ศาลาหมู่ 5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน จประจวบคีรีขันธ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ อ.ทับสะแก และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 มิ.ย. 62 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายอยุทธ แสงจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร น.ส. พวงเงิน นิลดี ตำแหน่ง จ้างเหมาฯ คนงานฯ และ นายจินดา แพ่งอินทร์ ตำแหน่งคนงานฯ ปฏิบัติหน้าที่พขร. ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ณ ศาลาหมู่ที่ 8 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ศาลาหมู่ที่ 11 บ้านหนองกระเพรา ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน มอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ อ.ทับสะแก และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 มิ.ย. 62 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางจำนรรค์ จิตดี คนงานทดลองการเกษตร และนายจินดา แพ่งอินทร์ คนงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ พขร. ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ณ ศาลาหมู่ 4 บ้านทองอินทร์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ศาลาหมู่ 8 บ้านในล๊อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน มอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ อ.หลังสวน และ อ.ละแม จ.ชุมพร

วันที่ 19 มิ.ย. 62  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายอยุทธ แสงจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร  น.ส.อรพรรณ ใยบัวทอง จ้างเหมาฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร และ นายจินดา แพ่งอินทร์ ตำแหน่งคนงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ พขร. ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ณ พื้นที่การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ สหกรณ์การเกษตรละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ปฏิบัติงานส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ อ.หลังสวน และ อ.ละแม จ.ชุมพร

ร่วมงานจังหวัดพบประชาชน ณ. ศาลาหมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันที่ 19 มิถุนายน 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายทินภัทร ทองมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสายชล ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานการเกษตร น.ส.พวงเงิน นิลดี จ้างเหมาบริการฯ และ น.ส.สุกัญญา ปัญชะนา จ้างเหมาบริการธุรการฯ ปฏิบัติงาน งานจังหวัดพบประชาชน ณ. ศาลาหมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ได้สนันสนุนแหนแดง  และต้นมะม่วงหิมพานต์แก่ผู้ร่วมงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ร่วมงานจังหวัดพบประชาชน ณ. ศาลาหมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จัดนิทรรศการโครงการเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและนายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำคลองบึง ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการแจกเอกสาร สนับสนุนแหนแดงให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน และมอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (gap )โดย นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้มอบ ผู้เข้ารับบริการ  จำนวน 66 ราย

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดนิทรรศการโครงการเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ติดตามแปลงทุเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายกฤษฎา อาจนาฝาย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานติดตามแปลงทุเรียน ของ นางทิพวรรณ หลักแหลม ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ ผลการสำรวจแปลงพบว่า ทุเรียนแสดงอาการโรคราคเน่าโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ ต.ไชยราชมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 วัน  ทำให้มีความชื้นสูงจึงเอื้อต่อการเกิดโรคไฟทอปเทอร์รา ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่จากศวพ.ชุมพร ได้แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้ง แล้วนำไปเผาทำลายนอกแปลง 2.นำปูนขาวโดโลไมท์ ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน 3.พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฟอสอิทิล-อะลูมิเนียม 80% สลับกับเมทาเลคซิล25% และให้มี เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรเข้าดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามแปลงทุเรียน

จัดการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) หลักสูตรการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสให้ถูกต้องและปลอดภัย

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี จัดการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) หลักสูตรการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสให้ถูกต้องและปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย โรงงานอ้อยและน้ำตาลและสถาบันชาวไร่อ้อย ในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร  และ จ.ระนอง ผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 71 ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส)

 

โพสท์ใน ภาพข่าวกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) หลักสูตรการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสให้ถูกต้องและปลอดภัย

โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– ตรวจติดตาม Q 400 300
– ตรวจต่ออายุ 320 350
– ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q 380 450
– สุ่มตัวอย่าง (monitor)/ต่ออายุ (GAP)
   * พืชเสี่ยง 5 5
   * พืชปกติ 20 20
– สุ่มตัวอย่างเพื่อประกอบการรับรอง (Non GAP)
   * พืชเสี่ยง 5 5
   * พืชปกติ 15 15

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

♦ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูร ในพื้นที่รับผิดชอบ สวพ.7 เกษตรกร 30 ราย

♦ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรปลาไหลเผือก) พื้นที่ 90 ไร่

 

♦ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จ.ชุมพร  พื้นที่ 11 ไร่

 

♦ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน    ราชกัญญาฯ จ.ชุมพร เกษตรกร 50 ราย

 

♦ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 7 ไร่

 

♦ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร 60 ราย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ