HOME


previous arrow
next arrow
Shadow
Slider


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สวพ.3…

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร…