ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2562

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย ส งฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2562…

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายกิติพัฒน์ คล่องดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากประมงอำเภอยางตลาด  สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ เกษตรอำเภอยางตลาด  จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5…

โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช ปัตลา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ บ้านผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 2 4