ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์  ได้จัดอบรม การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี โดยมี ดร.รัตติกาล  ยุทธศิลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางแคทลิยา เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 110 ราย  …