หน้าหลัก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ

กิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (คลิก)

เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายประหยัด ยุพิน พร้อมด้วยข้าราชการ ศวพ.มุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

อบรมเกษตรกร “การผลิตพืชไร่และพืชหลังนา(คลิก)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างดอนม่วงพัฒนาตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในหลักสูตร “การผลิตพืชไร่และพืชหลังนา” จำนวน 30 ราย ณ โครงการฟาร์มฯ

ผอ.ศวพ.มุกดาหาร ร่วมงานโครงการอบรมหมอดินอาสาฯ (คลิก)

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผอ.ศวพ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล และจัดนิทรรศการ พร้อมร่วมเสวนาน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันดินโลก ปี 2561  ของจังหวัดมุกดาหาร

แหล่งความรู้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme