บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาววนิดา เล่าสกุลชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ได้เข้าร่วมการออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ของจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่อง “การผลิตแหนแดง” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลาเฮาะ ตำบลบาลาเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี