ฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทุเรียน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายภิรมย์ จอมจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ได้จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทุเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

previous arrow
next arrow
Slider