หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

previous arrow
next arrow
Slider
28 กรกฎาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Read More
28 กรกฎาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Read More
22 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

“มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร” และ “การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา”

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
Read More
22 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

“การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day)

ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Read More