ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้ถูกต้อง เข้าถึงและเป็นปัจจุบัน มีหัวข้อบรรยาย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวรวิพร บวชชี นักวิชาการเกษตร และว่าที่ รต.ณัฐพงศ์ สงแทน เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วนประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้ถูกต้อง เข้าถึงและเป็นปัจจุบัน มีหัวข้อบรรยาย เรื่องเทคนิคการเขียนข่าว การผลิตสื่อ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง
ึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าว การผลิตสื่อและการเผยแพร่ผ่านสื่อยุคดิจิทัลที่สร้างสรรค์” วิทยากรโดยนายสมพงษ์ หนูขวัญ หัวหน้าฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และได้รับฟังการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “เทคนิค การถ่ายภาพที่ดี และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น” โดยว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าประชุมฯ ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *