จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง

วันที่ 18 กันยายน 2562 ศวพ.พัทลุง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้นางสาวฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.พัทลุง จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ และทดสอบแก่ผู้รับจ้างพ่นหรือผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ๓ สาร (ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต) ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง