ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง252 หมู่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

  • โทรศัพท์ 074 840 130
  • โทรสาร   074 840 130
  • Facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง