ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
54 หมู่ 2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์ (Tel.)
073-571190, 073-572504
โทรสาร (Fax.)
073-572504