นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหาร สวพ.8 มอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรและได้ตรวจเยี่ยมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ได้รับเกียรติจาก นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายกรมวิชาการเกษตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร สวพ.8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายของกรมวิชาการเกษตร และได้ตรวจเยี่ยมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล