เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

Link   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
Link   ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
Link   ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
Link   ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรตาก
Link   ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์

ติดต่อเรา

ติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย   ติดต่อ

 

 

เลขที่ 197

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

64120

E-mail :  Sukho1@doa.in.th

โทรศัพท์  0-5568-1384

โทรสาร    0-5568-1385

http://www.doa.go.th/ac/sukhothai/

เตือนภัยการเกษตร

เตือนภัยการเกษตร

 

การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

คู่มือการสำรวจเเละเฝ้าระวังโรคใบด่างของมันสำปะหลัง

ลูกศรชี้ลง

            ไฟล์เเนบ