ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 

ติดต่อเราได้ที่ : 187 หมู่ 5 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120 โทร.โทรสาร 075-290190 , 290745
E-mail : trang.oard8@gmail.com