กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ศึกษาและทดสอบพืช เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช   สาขาวิชาตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

จิตรานุช  เรืองกิจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

พิทักษ์ พรหมเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ชัชญนนท์ เต็มนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ยูสลีซา   วัฒนบำรุง
นักวิชาการเกษตร
แชร์เลย...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter