กลุ่มบริการวิชาการ

บริการวิชาด้านพืชและปัจจัยการผลิต      ตรวจสอบรับรองการผลิตและปัจจัยการผลิตพืช    รับผิดชอบโครงการพิเศษ
บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร    ควบคุมกำกับตามพระราชบัญญัติพืช

พิทักษ์ พรหมเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

จิตรานุช   เรืองกิจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ชัชญ์นนท์ เต็มนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รัตณพรรณ คงสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
วีระวัฒน์ เรียบเจริญ
พนักงานการเกษตร ส.3
จรูญ ภูเมศ
พนักงานการเกษตร ส.3
อารม แก้วละเอียด
นักวิชาการเกษตร

GAP

อีซา อายะ
นักวิชาการเกษตร
อนุศิษฏ์   เกาะกลาง
นักวิทยาศาสตร์

สารวัติเกษตร  พรบ.วัตถุอันตราย

แชร์เลย...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter