ค้นหา

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday221
mod_vvisit_counterThis week238
mod_vvisit_counterLast week2103
mod_vvisit_counterThis month4916
mod_vvisit_counterLast month8729
mod_vvisit_counterAll days639819
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
5907 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

     พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของกรมวิชาการเกษตรที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59 ซึ่งมีโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมที่ได้รับรางวัลดังนี้
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น : การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช โดยมี นายอานนท์ สายคำฟู เป็นหัวหน้าโครงการ
ผลงานวิจัยระดับดี : การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
โดยมี นายวุฒิพล จันทร์สระคู เป็นหัวหน้าโครงการ
ผลงานวิจัยระดับชมเชย : การพัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพด แบบปลิด 2 แถว
โดยมี นายมงคง ตุ่นเฮ้า เป็นหัวหน้าโครงการ

   

 
ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยเครื่องจักรกลเกษตร ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 58 ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคกลาง เรื่อง "การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้งาน" ครั้งที่ 5 ณ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีเกษตรกร ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคกลาง เข้าร่วมด้วยนักวิชาการและวิศวกรของกรมวิชาการเกษตร รวม 98 คน เกษตรกร/ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร และปัญหาที่พบในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตพืช ทั้งพืชไร่ พืชสวนอุตสาหกรรม ไม้ผล และพืชสมุนไพรในภาคกลาง เช่น ข้าว ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว สับปะรด และอื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระบุถึงปัญหาหลักๆ ที่ต้องการให้สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเข้ามาช่วย คือ การทดแทนแรงงาน, ความต้องการเครื่องจักรขนาดเล็ก คุณภาพดี ราคาถูก

5812workshopwl 1 5812workshopwl 2
5812workshopwl 4

5812workshopwl 5

5812workshopwl 6

5812workshopwl 9

 
ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยเครื่องจักรกลเกษตร ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 58 ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เรื่อง "การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้งาน" ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม จ.เชียงใหม่ มีเกษตรกร ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ในภาคเหนือ เข้าร่วมด้วยนักวิชาการและวิศวกรของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ในเขตพื้นที่และจากส่วนกลางรวม 98 คน เกษตรกร/ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร และปัญหาที่พบในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตพืช ทั้งพืชไร่ พืชสวนอุตสาหกรรม พืชเกษตรปราณีต (intensive) ไม้ผล และพืชสมุนไพรในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชา กาแฟ มะคาเดเมีย ลำไย ลิ้นจีี่ สตรอเบอรี่ เมล่อน มะขามป้อม ถั่วเหลือง ถั่วลิิสง ข้าว ยาง ปาล์ม อ้อย เห็ด และอื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระบุถึงปัญหาหลักๆ ที่ต้องการให้สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเข้ามาช่วย 4 เรื่องใหญ่ คือ (1) เรื่องการทดแทนแรงงาน (2) เรื่องความต้องการเครื่องจักรขนาดเล็ก คุณภาพดี ราคาถูก (3) เรื่องการใช้พลังงานทดแทน และ (4) เรื่องการแปรรูป รวมทั้งได้เสนอความต้องการด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่สามารถนำไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบให้น้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สูงที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ และเครื่องหยอดกระทุ้งถั่วลิสงเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก เครื่องหยอดเมล็ดพืช และเครื่องบีบสกัดน้ำมันถั่วเหลืองแบบเย็น เป็นต้

5812workshopcm 2 5812workshopcm 1
5812workshopcm 6

5812workshopcm 3

5812workshopcm 5 5812workshopcm 4
 
ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยเครื่องจักรกลเกษตร ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิับัติการ "ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้งาน" ในส่วนของนักวิชาการเกษตร และวิศวกรการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ส่วนกลาง และหน่วยงานในเขตพื้นภาคกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 42 คน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ของการผลิตพืช ทั้งพืชไร่และพืชสวน อาทิเช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มะพร้าว สับปะรด

small pic chai3 Custom small pic chai4 Custom
 small pic chai1 Custom  small pic chai2 Custom
 small pic chai7 Custom  small pic chai8 Custom
 
ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยเครื่องจักรกลเกษตร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 58 ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้งาน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม จ. ขอนแก่น มีเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้แทนวิสาหกิจ จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมด้วยนักวิชาการและวิศวกรของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ในเขตพื้นที่และจากส่วนกลางรวม 100 คน เกษตรกร/ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร และปัญหาที่พบในขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะปลูก รวมถึงหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชผัก สมุนไพร โดยเฉพาะ มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วลิิสง พริก และอื่นๆ ที่ประสงค์ให้วิศวกรของกรมวิชาการเกษตรช่วยวิจัยและออกแบบเครื่องจักรที่แก้ไขปัญหาในกระบวนการปลูกของพืชเหล่านี้ได้ ลดความเหนื่อยยาก ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวพริกทดแทนการใช้แรงงานคน เครื่องตัดเก็บเกี่ยวอ้อยที่ราคาถูกลง เครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง เครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสงแบบถอนขึ้นจากพื้น เครื่องหั่นและบดสมุนไพรแบบหยาบ เป็นต้น

 5812workshopkh 3  5812workshopkh 4
 5812workshopkh 2  5812workshopkh 1
 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2940 5790, 0 2579 4497, 0 2940 5581 โทรสาร 0 2940 5791
ลิขสิทธิ์ © 2009 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ติดต่อ Webmaster: achamsing@yahoo.com