ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160

        จังหวัดเลย มีลักษณะสภาพพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเหมาะสมต่อการเกษตรที่สูง ดังนั้นกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายวิฑูรย์  รัตนา หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงเข้าบุกเบิกพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม เพื่อก่อตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ที่รอยต่อบ้านหินสอ บ้านโป่งกวาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2529

  • เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 ผ่านสระบุรี ถึงสามแยกพุแค เข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านเพชรบูรณ์-หล่มสัก   เข้าทางหลวงหมายเลข 203 จากหล่มสัก – ด่านซ้าย –     ภูเรือ ก่อนถึง ภูเรือ 8 กม. สามแยกบ้านกกโพธิ์ เลี้ยวขวาเข้าศูนย์ ระยะทาง 24 กม.รวมระยะทางทั้งหมด 490 กม.
  • เส้นทางที่ 2 จากขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ หมายเลข 12 ผ่าน ชุมแพ เข้าทางหลวงหมายเลข 201 มุ่งตรงไปถึง จ.เลย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 203 เลย-หล่มสัก ถึงภูเรือ เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกบริเวณ โรงเรียนชุมชนภูเรือ อีก 25 กม. ถึงศูนย์ฯ มีป้ายบอกตลอดทาง รวมระยะทาง 280 กม.

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ที่อยู่:  ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร 0-4203-9891
โทรสาร 0-4203-9892
E-mail : loei-horticulture@hotmail.com

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 6 บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 – 1,000 เมตร ความลาดเทพื้นที่ 10-45 % ลักษณะดินร่วนปนเหนียว มีค่า pH 4.0 – 4.5 สภาพภูมิอากาศ  หนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ในบางปี    มีอุณหภูมิลดลงต่ำสุด -4° C (ธันวาคม 2542) และ 2.5° C (มกราคม 2552)   ทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง บนยอดหญ้า เรียกว่า “ แม่คะนิ้ง” อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งปี 17.0° C และสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี 27.0° C ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,575 ม.ม. ต่อปี

ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ไม้ผลเมืองหนาว
ธันวาคม – มกราคม เทศกาลกินผักเมืองหนาว สตรอเบอรี่  มะคาเดเมียนัท  กาแฟสดอาราบิก้า  และสัมผัส  แม่คะนิ้ง
เมษายน – สิงหาคม ดาหลา ปทุมมา
ตลอดทั้งปี เยี่ยมชม ศึกษาดูงานเป็นกลุ่ม คณะ ในศูนย์เรียนรู้ และแปลงสาธิตการเกษตร

กิจกรรมในศูนย์ท่องเที่ยว

ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว เช่น เกาลัดจีน พลับ สาลี่ มะคาเดเมียนัท

แค้มป์ปิ้ง  กางเต็นท์  รอบกองไฟ

ชมไม้ดอกเมืองหนาว  เช่น คริสต์มาส  คริสต์มาสเหลือง พิทูเนีย  ลิ้นมังกร  แพนซี  ดาวเรืองหม้อ   กระหล่ำประดับ กุหลาบ บลูซัลเวีย และทุ่งซัลเวีย 

เทศกาลกินผักเมืองหนาว  สตรอเบอรี่ มะคาเดเมีย   และ ซิมกาแฟสดอาราบิก้า

ชมโรงเรือนแสดงพืชพรรณที่หายาก  พืชท้องถิ่น  เฟิร์นและพืชใกล้เคียง  หน้าวัว  เยอบีร่า  เบญจมาศ  กล้วยไม้ป่า

เดินศึกษาธรรมชาติ  ชมทัศนียภาพทะเลแห่งภูเขาโดยรอบศูนย์ฯ

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก งานบริการ ห้องพัก

มีบ้านพัก จุดกลางเต็นท์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำชาย-หญิง 15 ห้อง สามารถรับนักท่องเที่ยวเข้าพักแรมได้ทั้งหมดประมาณ 300 คน/วัน

อัตราค่าที่พัก

บ้าน VIP (A-Frame) 2 หลัง มีตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านภูเคียงดาว พักได้ 6 คน 1,000 บาท/คืน
บ้านภูเทียมเมฆ พักได้ 6 คน 1,000 บาท/คืน

บ้านธรรมดา

บ้านพยับหมอก พักได้ 6 คน เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน
บ้านอิงดอย พักได้ 6 คน เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน
บ้านรัตนธารา พักได้ 8-10 คน เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน
บ้านปุยเมฆ พักได้ 6 คน เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน
บ้านดาวจรัสแสง พักได้ 8-10 คน เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน
บ้านฟ้าเรืองรอง พักได้ 15 คน เหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน
เอกพยอม พักได้ 20 คนเหมาจ่าย 100บาท/คน/คืน

เต็นท์พักแรม

เต็นท์ใหญ่ขนาด 4-6 คนหลังละ 300 บาท/คืน
นำเต็นท์มาเอง(ค่าบำรุงสถานที่)หลังละ 100 บาท / คืน

อัตราค่าอาหาร

  • อาหารเช้า 70 บาท / คน (ข้าวต้ม + กาแฟ+ขนม)
  • อาหารกลางวัน 70 บาท/คน (อาหาร 2 อย่าง)
  • อาหารเย็น 150 บาท / คน (อาหาร 4 อย่าง)

สามารถโทรจองที่พักได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย โทร 042-039891 โทรสาร 042-039892

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง