ประกาศ !! เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ 

ประกาศ !! มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ❗️❗️
เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีความประสงค์ใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพียงนำ “บัตรประชาชน และ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน” ไปขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก
*เงื่อนไขเป็นไปตามการขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หน้าประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร