แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า (วอ./กษ.12)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต (วอ./กษ.13)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ส่งออก (วอ./กษ.14)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อขาย (วอ./กษ.15)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง (วอ./กษ.16)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หน้าประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร