แบ่งตามชนิดพืช

  

การนำเข้า การส่งออก
2562 2562
2561  2561
2560 2560
2559 2559