• facebook-.jpg
  • KINGFINAL.jpg
  • mea60.png
  • porpieng.jpg
  • porpieng1.jpg
  • Suwit-591121.jpg
  • Suwit-591123.jpg
  • S__4497411.jpg
joomla background image moduleด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

 

mea60

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหราวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
----------------------------------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

facebook

เมื่อวันที 29 มีนาคม 2560 #นายธนวัฒน์#เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ "วิธีการจัดการพืช เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม" โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 <<<<<< คลิก>>>>>

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรพัทลุง นางอาฮีฉ๊ะ ละไบจิ นักวิชาการเกษตร และนายมานิตย์ แสงทอง เจ้าพนักงานการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยปฎิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัย (นชพ.เขต8) กระทรวงเกษตร ปล่อยแถวลงช่วย จ.พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2560นางปัทมา พรหมสังคหะ เจ้าพนังการการเกษตรชำนาญงานศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

........วันที่ 10 มค. 2560 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 5 มกราคม 2560 ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ งานวิจัยทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงและคณะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน)

อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงร่วมกับจังหวัดพัทลุงรวมพลังมวลชนคนเมืองลุง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือนของศูนย์ว้ิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ครั้งที่ 3 /2559

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงตรวจรับรถไถ  

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2559ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร่วมกับ

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 23 ก.ย 59 ร่วมแรง ร่วมใจ ระดมงานบัว เตรียมพื้นที่ปลูกบัว

อ่านเพิ่มเติม

นายมานิตย์ แสงทอง และศุนย์วิจัยพัมนาการเกษตรพัทลุง ร่วมจัดเวทีวิจัยสัญญจร 

อ่านเพิ่มเติม

นายมานิตย์ แสงทองและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุงเข้าร่วม 

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก:Agri-Map

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงลงพื้นที่เพื่อสำรวจผลการสำรวจตั๊กแตนข้าวในนาข้าว ข้าวโพดและอ้อยผลการสำรวจไม่พบการระบาดของศัตรู

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงลง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรพัทลุงได้จักทำเวทีเรื่องถั่วลิสง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงบรรยาย

อ่านเพิ่มเติม