• porpieng.jpg
  • porpieng1.jpg
  • Suwit-591121.jpg
  • Suwit-591123.jpg
  • S__4497411.jpg
joomla background image moduleนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดจวน ให้ สวพ 8 ร่วมกับ ทางไทย จัดกิจกรรม "ยกปิ่นโต ทานข้าวเล่าเรื่องเกษตรอินทรีย์พัทลุง" โดยมีนางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีหน่วยงานในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมได้แก่ สภาเกษตรจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ม.ทักษิณ พัทลุง บ.คูโบต้าพัทลุง วิทยุ อสมท.พัทลุง ผู้นำเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ของจังหวัดพัทลุง กลุ่มเกษตรกร รำแดง จังหวัดสงขลา และ เครือข่ายต่างๆ อีกหลายเครือข่าย ประมาณ 100 คน ได้นัดหมายมารวมตัวกันพร้อมนำปิ่นโต ข้าวหม้อแกงหม้อ มาทานข้าวเย็น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้พูดคุยกับผู้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ได้ให้นโยบายและให้ความมั่นใจต่อผู้ร่วมกิจกรรมว่าจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุน การพัฒนาจังหวัด ให้นำไปสู่เมือง สินค้าเกษตรปลอดภัย และ สินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนั้นได้มีการพบปะของทุกภาคส่วน มีการแนะนำเครือข่ายต่างๆ ให้ได้รู้จักถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงการทำงานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

 

Error: No articles to display