รื้อตออ้อยไม่เผาใบโดยใช้เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เชิญขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  
อ้อย

ถั่วเขียว

   

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
บริษัท น้ำตาบราชบุรี จำกัด จัดอบรม
ครงการอบรมสัมมนาเรื่องสร้างศักยภาพนักส่งเสริมอย่างมืออาชีพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
รายการ ก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทำสารคดี "ทฤษฎีใหม่"

วันที่ 27 เมษายน 2558
สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสัญจรและศึกษาดูงานอ้อยโรงงาน
วันที่ 21 เมษายน 2558
บริษัท ซูเทค เอ็นจีเนียริ่ง นำกุลุ่มลูกค้าจากฟิลิปปินส์มาเยี่ยมชมฯ
วันที่ 31 มีนาคม 2558
บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง เยี่ยมชมดูรถตัดอ้อยสด
วันที่ 23 มีนาคม 2558
แขกจากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมศึกษาดูงานอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตรอ้อย
วันที่ 21-22 มกราคม 2558
ธกส. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องอ้อยให้แก่พนักงาน

วันที่ 20 มกราคม 2558
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 มาถ่ายทำสารคดีด้านเครื่องจักรกลการเกษตรอ้อย

 

 

 

ก.พ.
ส.ป.ส.
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
SUGARZONE

 

159 ม.10 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 / โทรศัพท์/แฟกซ์ : 551543, 551433, 564863 / E-mail : sfcrc_5@hotmail.com, sfcrc5@gmail.com