ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  • พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรมวิชากาเกษตรที่เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์  >> PDF Smallอ่านต่อ <<

ประกาศ

 
  • ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยยาและสารเคมี และอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบน้ำแปลงถั่วเหลือง >>คลิ๊กที่นี่<<PDF Smallnew