ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

การระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดในมันสำปะหลัง

อากาศร้อน แห้งแล้ง พบการระบาดของเพลี้ยหอยในมันสำปะหลังที่ใกล้เก็บเกี่ยว หรือพบในท่อนพันธุ์ที่กองสุมใว้ทำพันธุ์ โดยเพลี้ยหอยที่มีลักษณะเกล็ดสีขาวนูน ขึ้นปกคลุมเกือบทุกส่วนของมันสำปะหลัง ทั้งส่วนยอด ลำต้น กิ่ง เหง้า

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่น NSX052014

NSX052014 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวอายุค่อนข้างสั้น สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 95-100 วัน เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei462013 เป็นพันธุ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei452009

Read more

สัมมนาวิชาการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้ายและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ประจำปี2561

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดสัมมนาวิชาการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย และพืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อรายงานผลงานวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการ 

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 ในงานวันนักประดิษฐ์

Read more