ข่าวกิจกรรม

26 มิถุนายน 2562
🎡 อบรมเกษตรกร เรื่อง “การผลิตและแปรรูปงา” ภาค 2 งาคั่ว งาแผ่น
@โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย
😊 หอม อร่อย มีประโยชน์ กินได้ทุกเพศ ทุกวัย ถูกใจทุกคนค่ะ
#UBFCRC✌️