You are here: พันธุ์ถั่วเหลือง/ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5

ประวัติ
 ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5 ได้มาจากการนำเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ไปฉายรังสีแกมมาปริมาณ 10 เกรย์ เพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในปี 2530 จากนั้นทำการเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ต้านทานโรคราสนิม โดยทำการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ลักษณะเด่น
 1. ต้านทานต่อโรคราสนิม
 2. ให้ผลผลิตสูงในสภาพปลูกที่มีโรคราสนิมระบาด

ลักษณะประจำพันธุ์
 โคนต้นอ่อนสีม่วง ทรงต้นกึ่งทอดยอด ใบมีสีเขียว รูปร่างใบกว้าง กลีบดอกสีม่วง ฝักแก่สีน้ำตาล เปลือกเมล็ดสีเหลือง สีตาน้ำตาล ลักษณะเมล็ดกลม  ขนสีน้ำตาลอ่อน  น้ำหนัก 100 เมล็ด    13 - 15 กรัม

พื้นที่แนะนำ
 พื้นที่ปลูกภาคเหนือตอนบนและพื้นที่มีโรคราสนิมระบาด

ข้อควรระวัง
 ปลูกในสภาพทั่วไปให้ผลผลิตต่ำกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 และเชียงใหม่ 6

การรับรองพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อปี 2549

 

   
   

 


 

  ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 1   ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1   ถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1   ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
  ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4   ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5   ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1   ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.2
  ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5   ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6   ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60   ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3
 ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2   ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2   ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3   ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4
  ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น  ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2    

                                                                                                   ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  

                                                                         ที่อยู่ : 80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
                                                                         โทร : 0-5349-8536,  แฟกซ์ : 0-5349-8863, อีเมล์ : cmfcrc2004@hotmail.com