ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  

                                                                         ที่อยู่ : 80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
                                                                         โทร : 0-5349-8536,  แฟกซ์ : 0-5349-8863, อีเมล์ : cmfcrc2004@hotmail.com