ข้อมูลองค์กร
  > หน้าแรก
  > ประวัติ
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
 > ลักษณะดินรายแปลง
  > ภูมิอากาศ
  > ติดต่อเรา-แผนที่
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > บทความ - ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
28 June, 2016 15:16
   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ขอเชิญร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโยลีการผลิตพืช  รายละเอียด...

ภาพกิจกรรม
งานประเพณีบุญสลากภัต วัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า ปีที่ 21
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมงานประเพณีบุญสลากภัต วัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าส ปีที่ 21 ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
 

..............................................................................................................
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 7 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และนักวิชาการเกษตร ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลสุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จำนวน 200 ราย เรื่อง วันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

   

..............................................................................................................
ประชุมเสวนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 นอกจากนี้ คณะนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ครสวรรค์ 3 ณ บริเวณแปลงต้นแบบ บ้านเสาเล้า อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย และ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี มาร่วมงาน จำนวน 100 ราย

 

..............................................................................................................
การประชุมแถลงผลงานวิจัยประจำปี 2558
วันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดการประชุมแถลงผลงานวิจัยประจำปี 2558 ณ ห้อง ประชุมอาคารเอนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการวิจัย ตลอดจนปัญหาในการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเกษตรด้วยกันอันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย นอกจากนี้ยังพิจารณางานวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไป

 

...............................................................................................................
ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นักวิชาการเกษตร ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ให้กับเกษตรกร ในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ประจำปี 2559 ณ ต.บางไผ่ อ.บางมุลนาก จ.พิจิตร

 

................................................................................................................
นักวิจัยเกาหลีเยี่ยมชมและดูงาน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 Dr.Woo, Jong-gyu ผู้อำนวยการศูนย์ KOPIA ประจำประเทศไทย และนักศึกษาจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานวิจัยและบทบาทภารกิจของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร

 

 


นางสาวอมรา ไตรศิริ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

ติดต่อแอดมิน : siwilai.l@doa.in.th