ข้อมูลองค์กร
  > หน้าแรก
  > ประวัติ
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
 > ลักษณะดินรายแปลง
  > ภูมิอากาศ
  > ติดต่อเรา-แผนที่
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
10 August, 2016 9:33
 
เรื่องเด่น
ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดูงานการจัดการแปลงผลิตพืชไร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จำนวน 35 ราย เข้าศึกษาดูงานการจัดการแปลงสาธิตพืชไร่ ตามแผนพัฒนาบุคคลากรของ สปก. เพื่อสร้างเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ในโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัมนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice:GAP) ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

..............................................................................................................
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมีนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดแสดงแปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ การแปรรูปผลิตผลการเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร และนิทรรศการด้านวิชาการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน มีเกษตรกร นักวิชาการ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน จำนวน 3,673 คน

  


 


นางสาวอมรา ไตรศิริ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

ติดต่อแอดมิน : siwilai.l@doa.in.th