ข้อมูลองค์กร
  > หน้าแรก
  > ประวัติ
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
 > ลักษณะดินรายแปลง
  > ภูมิอากาศ
  > ติดต่อเรา-แผนที่
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
28 November, 2016 16:16
 
เรื่องเด่น
 
ภาพกิจกรรม
อบรมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากรของศูนย์ ฯ ซึ่งประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จำนวน 105 ราย ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต

 


นายสมพงษ์ ทองช่วย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

ติดต่อแอดมิน : siwilai.l@doa.in.th