ข้อมูลองค์กร
  > หน้าแรก
  > ประวัติ
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
 > ลักษณะดินรายแปลง
  > ภูมิอากาศ
  > ติดต่อเรา-แผนที่
  > ภาพกิจกรรมหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
2 November, 2017 9:33


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ ข้าวโพดไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนการทำงานวิจัยข้าวโพดแบบครบวงจร จึงได้นำเมล็ดข้าวโพดมาทดลองแปรรูปในรูปแบบต่างๆ พบว่าสามารถนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น สบู่ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของข้าวเกรียบ น้ำพริกเผา ขนมทองม้วน และดอกจอก ซึ่งให้รสชาติอร่อย ได้กลิ่นหอมของข้าวโพด ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวโพดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเอง


ส่วนผสมและวิธีการแปรรูป

- สบู่ข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- ข้าวเกรียบข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- น้ำพริกเผาข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- ขนมทองม้วนข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- ขนมดอกจอกข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด


 
 
นายสมพงษ์ ทองช่วย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

ติดต่อแอดมิน : siwilai.l@doa.in.th