เมนูหลัก
  > หน้าแรก
  > รู้จักศูนย์
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > บุคลากร
  > ที่ตั้งหน่วยงาน
  > ติดต่อเรา
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > บทความ - ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
30 July, 2014 21:07


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งราคาที่เกษตรกร
จำหน่ายได้ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ซึ่งรับผิดชอบในการทำงานวิจัย
ข้าวโพดแบบครบวงจร จึงได้นำเมล็ดข้าวโพดมาทดลองแปรรูปในรูปแบบต่างๆพบว่าสามารถ
นำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น สบู่ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็น
ส่วนผสมของข้าวเกรียบ น้ำพริกเผา ขนมทองม้วน และดอกจอก ซึ่งให้รสชาติอร่อย ได้กลิ่นหอม
ของข้าวโพด ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวโพด
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเองส่วนผสมและวิธีการแปรรูป

- สบู่ข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- ข้าวเกรียบข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- น้ำพริกเผาข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- ขนมทองม้วนข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด

- ขนมดอกจอกข้าวโพด

อ่านรายละเอียด ดาวโหลด


 
 
นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

contact admin : siwilai.l@doa.in.th