หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศวป.สฎ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,177 24072562 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,745 03062562 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวศ.ชม. 62087301253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 15082562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 31072562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 งวด (สค. - กย. 62) นายเยีย แซ่ลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นายวะเปา แซ่ลี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นางสาวนิราภร ลามาพิสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,860.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นายสาโรจน์ พนาอนุรักษ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,860.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นายสนั่น บัวคำ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,860.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นางแอะเง ละสู่บือ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,710.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นางสุดา เสาแก้วทอง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นายสมไทย ใฝ่ความดี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,250.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นายพงศ์พันธุ์ กันธะศิลป์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,940.00 31072562 จ้างเหมาบริการ นางจุฑามณี มาขันธ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...