หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
          ศวส.ชุมพร 61117205709 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,400.00 16112561 ซื้อถุงเพาะชำสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวศ.ขอนแก่น 61117243212 ประกาศเชิญชวน 10,000,000 16112561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          ศวพ.ระนอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900 16112561 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,400.00 16112561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวร.ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 621.00 16112561 ซื้อวัสดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวศ.ชม. 61117251578 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,291.00 16112561 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
          สอพ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 16112561 ซื้อปุ๋ยคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวป.สฎ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,790.56 1 211256 ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ.735
          ศวป.สฎ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,780 09112561 จ้างถ่ายเอกสาร
          ศวป.สฎ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 520 12112561 ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ม.3702
          ศวส.ชุมพร 61117204585 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,987.00 16112561 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวส.จันทบุรี 61117250950 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 16112561 จ้างเหมาขนดินใส่โคนทุเรียน ๒๐๐ ต้น จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวส.จันทบุรี ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,575 16112561 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 40-0184 จบ.
1...