หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
สคพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 13032562 จ้างเหมาปลูกลั่นทมพร้อมใส่ปุ๋ยแปลงทดลอง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สคพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500.00 20022562 จ้างเหมาปลูกข้าวโพดพร้อมใส่ปุ๋ยแปลงทดลอง จ.อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สคพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,500.00 20022562 จ้างเหมาปลูกซ่อมแซมและถอนแยกต้นข้าวโพดแปลงทดลอง จ.อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สคว. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600.00 120362 ขออนุมัติซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ฬลต 250
สคว. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,860.00 110362 ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน สน 5980
สคว. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,338.40 150362 ขออนุมัติซื้อถังขยะ ขนาดความจุ 60 ลิตร จำนวน 4 ถัง
ศวศ.ขอนแก่น 62037449713 ประกาศเชิญชวน 931,970.00 25032562 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กกย. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 66,000.00 21032562 จ้างเหมาบริการเตรียมสารเคมีและล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้ว (นางสาวอนงค์ งอยจันทร์ศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กกย. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 69,000.00 21032562 จ้างเหมาบริการเตรียมตัวอย่างยางแห้ง (นายทิวา กองทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กกย. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,100.00 21032562 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งหนังสือและงานถ่ายเอกสาร (นางบุญศิริ โสภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กกย. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.00 21032562 จ้างเหมาบริการงานธุรการ (นางสาวอรพรรณ วงศ์พล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กกย. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 105,600.00 21032562 จ้างเหมาบริการงานทะเบียนและบันทึกข้อมูล (นางสาวจิระนันต์ สุพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กกย. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.00 21032562 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านการเงินและด้านวัสดุ (นางสาวชติมันต์ คุ้มภัยเพื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...