หน้าแรก


ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการวันงานเกษตรแห่งชาติประจำปี2562

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการวันงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  ดำเนินการเข้าตรวจสอบอายุต้นมะพร้าวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายบุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร จำนวน 3คน ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบอายุต้นมะพร้าว กรณีพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินและการกล่าวอ้างการครอบครองสิทธิใที่ดิน บริเวณที่ดินบนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 29-31มกราคม พ.ศ.2562


ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 มกราคม 2562  นายบุญเกื้อ ทองแท้ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน   ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้เข้าร่วมอบรม“หลักสูตร เกษตรทางเลือกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 130 ราย  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9