ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์   สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ในวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2562  ณ บริเวณจุดชมวิวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ  โดย นายสุรเดช ปัจฉิมกุล  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพสู่เกษตรกรผู้ปลูก

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และระดมสมองเพื่อพัฒนาและยกระดับอาโวกาโด
ในแหล่งปลูกให้ได้มาตรฐาน

3. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล แหล่งปลูกและสายต้นอาโวกาโดที่มีคุณภาพในแหล่งปลูกต่างๆ

และในงาน ยังมีการประกวดผลผลิต อาโวกาโด  คลินิกพืช การสาธิตและปฏิบัติการเสียบยอดอาโวกาโดพันธุ์ดี การช๊อป ชิม โชว์ ผลงาน นิทรรศการต่างๆอีกด้วย โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว เกษตรกร ผู้สนใจชมงานกว่า 800 ราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

75 + = 83