ที่อยู่  51 หมู่ 3 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67270

โทรศพท์มือถือ 089 – 2720061

โทรสาร 056 – 029982 

email: khaokho_2015@hotmail.com