02/26/2020

หน้าแรก

ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ

ปิดความเห็น บน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562

ฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

ปิดความเห็น บน ฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

ข่าว-กิจกรรมเทศกาล วันสงกรานต์

ปิดความเห็น บน ข่าว-กิจกรรมเทศกาล วันสงกรานต์