อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเค้กของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเค้กของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ได้พระราชทานเค้กของขวัญสำหรับกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานในวังสระปทุม และพระตำหนักสวนปทุม ณ ห้อง ๒๑๘ กรมวิชาการเกษตร 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเค้กของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Fruit and Vegetable Research Institute(FAVRI)จากประเทศเวียดนาม

 เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI) จากประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือในการวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาผลไม้ และศึกษาดูงานแหล่งเพาะปลูกผลไม้และแหล่งผลิตลำไยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ improving yield and quality of off season longan in Vietnam and Thailand ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Fruit and Vegetable Research Institute(FAVRI)จากประเทศเวียดนาม

การร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”


 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในการร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน การร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ดอกดาหลา

ต้นดาหลา (ชื่อวิทยาศาสตร์Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) เป็นพืชล้มลุกประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งซึ่งมีดอกที่สวยงาม มีความนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก ที่อยู่ในวงศ์ขิง( Zingiberales) ซึ่งจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับขิงและข่านั้นเอง ส่วนลำต้นดาหลาจะอยู่ใต้ดินที่พวกเราเรียกว่าเหง้าซึ่งเหง้าที่พูดถึงนี้จะเป็นจุดกำเนิดของหน่ออ่อนของทั้งต้นและดอกดาหลาต่อไป

ต้นดาหลานอกจากจะนำมาเป็นไม้เพื่อชมความสวยงามของดอกแล้วยังสามารถนำดอกมาประกอบอาหารได้และก็มีคุณค่าทางสมุนไพรสูงมากด้วย

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดอกดาหลา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร