การร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”


 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในการร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร